El Mentoratge

Igualada Mentoring és un programa obert a 20 autònoms i petits empresaris d’Igualada.  Es realitzarà a través de mentoratge.

El Mentor

Un mentor és una persona amb coneixements i experiència que aconsella i ajuda a una altra menys experimentada, guiant-la i  acompanyant-la al llarg del procés de mentoring.

En l’àmbit empresarial, els mentors són professionals amb un gran bagatge empresarial que ofereixen el seu coneixement a altres persones que ho requereixen.

La seva funció principal consisteix en assessorar en qüestions concretes relacionades amb el finançament, les vendes, el desenvolupament del producte i el màrqueting, compartint no només coneixements, sinó també creant-se un vincle personal i de confiança. El mentor s’ajusta a les necessitats reals de l’autònom/a i es fixen objectius clars i assolibles.

El Mentorat

El mentorat és l’autònom i petit empresari que es beneficiarà del projecte. S’estableixen unes condicions per a participar com a mentorat.