Metodologia

Objectius del programa

El programa busca millorar tant les competències personals de la persona que s’acull al projecte com la millora de les debilitats que pugui tenir el seu projecte:

 • Evitar el tancament de negocis
 • Evitar la destrucció de llocs de treball
 • Reduir riscos en l’activitat professional dels auònoms
 • Millorar la gestió dels negocis
 • Augmentar els contactes professionals
 • Consolidar els seus negocis
 • Ampliar el seu coneixement
 • Professionalitzar-los com a emprenedors

Mentoratge Individual

S’assiganarà un mentor a cada autònom, en funció del tipus de negoci i es canalitzarà mitjançant reunions presencials o online (depenent de la situació sanitària en que ens trobem) amb una freqüència quinzenal i durant un període d’entre 2 i 3 mesos.

En total seran 10 hores d’assessorament per a cada autònom.

Contingut de les sessions de mentoring:

 • Anàlisi del model de negoci
 • Visió del negoci a curt/mitjà i llarg termini
 • Aspectes laborals
 • Definició clara del producte
 • Revisió de les estratègies financeres
 • Revisió de les estratègies de màrqueting
 • Comerç electrònic i xarxes socials
 • Coaching

Sessions de formació i coneixement 

A part de les sessions de mentoring, es faran sessions de formació pels alumnes:

 • Presentació del programa de mentoring (1h)
 • Estratègia de negoci (2h)
 • Estratègia de màrqueting (2h)
 • Estratègia comercial (2h)
 • Estratègia financera (2h)

La formació es podrà realitzar online, presencial o de forma híbrida, en funció de la situació sanitària en la que ens trobem.