El Programa

Consolidem i fidelitzem els nostres professionals autònoms

Els autònoms són una part molt important del teixit empersarial del nostre territori, actualment a Catalunya, el col·lectiu d’autònoms està format per més de 500.000 persones, de les quals, 2.800 a la ciutat d’Igualada. Els autònoms són un col·lectiu amb un pes específic important, que crea riquesa i genera ocupació i per tant, tenen un paper clau en la dinamització econòmica de nostre territori.

Des de l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia volem seguir impulsant i contribuiïnt a la competitivitat i al creixement dels projectes empresarials dels autònoms emprenedors, posant al seu abast diferents eines fins a temes de recursos humans o tecnològics, adaptats a les seves necessitats. En aquest sentit, per l’alt nombre d’autònoms a la ciutat d’Igualada, pel que representa aquest col·lectiu, i per tal de respondre a les seves necessitats, s’impulsa aquest projecte: l’Igualada Mentoring.

En què consisteix Igualada Mentoring?

Consisteix en un procés d’acompanyament personalitzat a l’autònom i petit empresari/a a través d’un mentor/a (professional expert) amb àmplia experiència i coneixements qui ajudarà voluntariàment a l’autònom a posar el focus real sobre la gestió, organització i planificació del seu negoci. El mentoring no és un treball de formació pròpiament dit: el mentor comparteix el seu coneixement i experiència amb el seu deixeble. El mentoring està orientat a diagnosticar la situació de l’empresa, avaluar les alternatives d’actuació, a prendre les millores decisions i a implementar-les per a garantir la continuïtat del negoci i evitar riscos.

En resum, es tracta d’una eina d’ensenyament pràctic molt adequada per donar suport als autònoms, ja que l’estratègia està basada en la creació d’una relació personal, de confiança entre el mentor i l’autònom/a que s’aculli al programa. Els beneficis d’aquesta eina són múltiples per a les persones que intervenen en el procés.

Objectius del programa

El programa busca millorar tant les competències personals de la persona que s’acull al projecte com la millora de les debilitats que pugui tenir el seu projecte, amb els objectius d’evitar el tancament de negocis i la destrucció de llocs de treball, reduir riscos en l’activitat professional dels autòonms, millorar la gestió dels negocis, augmentar els contactes professionals, consolidar els seus negocis, ampliar el seu coneixement i professionalitzar-los com a emprenedors.

Metodologia (sessions de mentoring i formació)

L’Igualada Mentoring es caracteritza principalment pel mentoratge individual. S’assigna un mentor a cada autònom o micropime participant, en funció del tipus de negoci i es canalitzen mitjançant reunions presencials o online. Han de ser un total de 5 sessions de mentoratge en total d’una hora i mitja a dues hores de durada durant tota l’edició.

Paralel·lament a les sessions de mentoratge, també es realitza formació per a mentors i mentorats. Es tracta d’una formació complementària i obligatòria amb l’objectiu de dotar de recursos per fer un bon mentoratge.

Formació mentors:

El mentor rebrà una formació de dues hores sobre les tècniques i eines necessàries per fer un bon mentoratge. La formació del mentor es realitzarà el mes de setembre de 2022.

Formació mentorats:

El mentorat rebrà una formació d’una durada de 22h. Les formacions es realitzaran de setembre a dsembre de 2022, sobre diversos temes relacionats en el món dels negocis com la gestió de les finances, el networking, les vendes i la digitalització.