El Programa

Consolidem i fidelitzem els nostres professionals autònoms

Els autònoms són una part molt important del teixit empersarial del nostre territori, actualment a Catalunya, el col·lectiu d’autònoms està format per més de 500.000 persones, de les quals, 2.800 a la ciutat d’Igualada. Els autònoms són un col·lectiu amb un pes específic important, que crea riquesa i genera ocupació i que per tant, tenen un paper clau en la dinamització econòmica de nostre territori.

Des de l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia volem seguir impulsant i contribuiïnt a la competitivitat i al creixement dels projectes empresarials dels autònoms emprenedors, posant al seu abast diferents eines fins a temes de recursos humans o tecnològics, adaptats a les seves necessitats. En aquest sentit, per l’alt nombre d’autònoms a la ciutat d’Igualada, pel que representa aquest col·lectiu, i per tal de respondre a les seves necessitats, s’impulsa aquest projecte.

Què és Igualada Mentoring?

Igualada Mentoring té per objectiu ajudar als professionals autònoms i petits empresaris que han vist afectat el seu negoci degut a la crisi sanitària, econòmica i empresarial generada per la covid-19.

Els autònoms i autònomes són un col·lectiu prioritari donada la seva importància en la creació d’ocupació i el creixement econòmic. Per aquesta raó, des de l’Ajuntament d’Igualada i des de la Unió Empresarial de l’Anoia, volem protegir-los i ajudar-los a salvar els seus negocis i comerços.

En què consisteix?

Consisteix en un procés d’acompanyament personalitzat a l’autònom i petit empersari a través d’un mentor/a (professional expert) amb àmplia experiència i coneixements qui ajudarà voluntariàment a l’autònom a posar el focus real sobre la gestió, organització i planificació del seu negoci. El mentoring no és un treball de formació pròpiament dit: el mentor comparteix el seu coneixement i experiència amb el seu deixeble. El mentoring està orientat a diagnosticar la situació de l’empresa, avaluar les alternatives d’actuació, a prendre les millores decisions i a implementar-les per a garantir la continuïtat del negoci i evitar riscos.

En resum, es tracta d’una eina d’ensenyament pràctic molt adequada per donar suport als autònoms, ja que l’estratègia està basada en la creació d’una relació personal, de confiança entre el mentor i l’autònom/a que s’aculli al programa. Els beneficis d’aquesta eina són múltiples per a les persones que intervenen en el procés.

Objectius del programa

El programa busca millorar tant les competències personals de la persona que s’acull al projecte com la millora de les debilitats que pugui tenir el seu projecte:

 • Evitar el tancament de negocis
 • Evitar la destrucció de llocs de treball
 • Reduir riscos en l’activitat professional dels auònoms
 • Millorar la gestió dels negocis
 • Augmentar els contactes professionals
 • Consolidar els seus negocis
 • Ampliar el seu coneixement
 • Professionalitzar-los com a emprenedors

Metodologia

Mentoratge Individual. S’assigna un mentor a cada autònom, en funció del tipus de negoci i es canalitzen mitjançant reunions presencials o online (depenent de la situació sanitària en que ens trobem) amb una freqüència quinzenal i durant un període d’entre 2 i 3 mesos. Es combinen sessions de mentoratge i també de formació i coneixement.

Contingut de les sessions de mentoring:

 • Anàlisi del model de negoci
 • Visió del negoci a curt/mitjà i llarg termini
 • Aspectes laborals
 • Definició clara del producte
 • Revisió de les estratègies financeres
 • Revisió de les estratègies de màrqueting
 • Comerç electrònic i xarxes socials
 • Coaching

Sessions de formació i coneixement 

 • Presentació del programa de mentoring (1h)
 • Estratègia de negoci (2h)
 • Estratègia de màrqueting (2h)
 • Estratègia comercial (2h)
 • Estratègia financera (2h)

Edició actual