El Mentoratge

Igualada Mentoring és un programa obert a 20 autònoms i petits empresaris d’Igualada.  Es realitzarà a través de mentoratge.

El Mentor

Un mentor és una persona amb coneixements i experiència que aconsella i ajuda a una altra menys experimentada, guiant-la i  acompanyant-la al llarg del procés de mentoring.

En l’àmbit empresarial, els mentors són professionals amb un gran bagatge empresarial que ofereixen el seu coneixement a altres persones que ho requereixen.

La seva funció principal consisteix en assessorar en qüestions concretes relacionades amb el finançament, les vendes, el desenvolupament del producte i el màrqueting, compartint no només coneixements, sinó també creant-se un vincle personal i de confiança. El mentor s’ajusta a les necessitats reals de l’autònom/a i es fixen objectius clars i assolibles.

El Mentorat

El mentorat és l’autònom i petit empresari que es beneficiarà del projecte. S’estableixen unes condicions per a participar com a mentorat. 

Metodologia

Objectius del programa

El programa busca millorar tant les competències personals de la persona que s’acull al projecte com la millora de les debilitats que pugui tenir el seu projecte:

 • Evitar el tancament de negocis
 • Evitar la destrucció de llocs de treball
 • Reduir riscos en l’activitat professional dels auònoms
 • Millorar la gestió dels negocis
 • Augmentar els contactes professionals
 • Consolidar els seus negocis
 • Ampliar el seu coneixement
 • Professionalitzar-los com a emprenedors

Mentoratge Individual

S’assiganarà un mentor a cada autònom, en funció del tipus de negoci i es canalitzarà mitjançant reunions presencials o online (depenent de la situació sanitària en que ens trobem) amb una freqüència quinzenal i durant un període d’entre 2 i 3 mesos.

En total seran 10 hores d’assessorament per a cada autònom.

Contingut de les sessions de mentoring:

 • Anàlisi del model de negoci
 • Visió del negoci a curt/mitjà i llarg termini
 • Aspectes laborals
 • Definició clara del producte
 • Revisió de les estratègies financeres
 • Revisió de les estratègies de màrqueting
 • Comerç electrònic i xarxes socials
 • Coaching

Sessions de formació i coneixement 

A part de les sessions de mentoring, es faran sessions de formació pels alumnes:

 • Presentació del programa de mentoring (1h)
 • Estratègia de negoci (2h)
 • Estratègia de màrqueting (2h)
 • Estratègia comercial (2h)
 • Estratègia financera (2h)

La formació es podrà realitzar online, presencial o de forma híbrida, en funció de la situació sanitària en la que ens trobem. 

Presentació

Consolidem i fidelitzem els nostres professionals autònoms

Els autònoms són una part molt important del teixit empersarial del nostre territori, actualment a Catalunya, el col·lectiu d’autònoms està format per més de 500.000 persones, de les quals, 2.800 a la ciutat d’Igualada.

Els autònoms són un col·lectiu amb un pes específic important, que crea riquesa i genera ocupació i que per tant, tenen un paper clau en la dinamització econòmica de nostre territori.

Des de l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia volem impulsar i contribuir a la competitivitat i al creixement dels projectes empresarials dels autònoms emprenedors, posant al seu abast diferents eines fins a temes de recursos humans o tecnològics, adaptats a les seves necessitats. En aquest sentit, per l’alt nombre d’autònoms a la ciutat d’Igualada, pel que representa aquest col·lectiu, i per tal de respondre a les seves necessitats, s’impulsa aquest projecte.

Què és Igualada Mentoring?

Igualada Mentoring té per objectiu ajudar als professionals autònoms i petits empresaris que han vist afectat el seu negoci degut a la crisi sanitària, econòmica i empresarial generada per la covid-19.

Els autònoms i autònomes són un col·lectiu prioritari donada la seva importància en la creació d’ocupació i el creixement econòmic. Per aquesta raó, des de l’Ajuntament d’Igualada i des de la Unió Empresarial de l’Anoia, volem protegir-los i ajudar-los a salvar els seus negocis i comerços.

En què consisteix?

Consisteix en un procés d’acompanyament personalitzat a l’autònom i petit empersari a través d’un mentor/a (professional expert) amb àmplia experiència i coneixements qui ajudarà voluntariàment a l’autònom a posar el focus real sobre la gestió, organització i planificació del seu negoci. El mentoring no és un treball de formació pròpiament dit: el mentor comparteix el seu coneixement i experiència amb el seu deixeble.

El mentoring està orientat a diagnosticar la situació de l’empresa, avaluar les alternatives d’actuació, a prendre les millores decisions i a implementar-les per a garantir la continuïtat del negoci i evitar riscos.

En resum, es tracta d’una eina d’ensenyament pràctic molt adequada per donar suport als autònoms, ja que l’estratègia està basada en la creació d’una relació personal, de confiança entre el mentor i l’autònom/a que s’aculli al programa. Els beneficis d’aquesta eina són múltiples per a les persones que intervenen en el procés.